KLAGOMÅL

Klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. § 8 skall huvudman ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Är det något som inte motsvarar dina förväntningar eller något som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Se hela arbetsgången i klagomålshanteringen nedan.

Steg 1

Vi vill uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten tas upp direkt med den/dem det berör.

Steg 2

Om du efter kontakt med personalen på förskolan fortfarande har klagomål, ta då kontakt med förskolechefen på förskolan som tar emot ditt klagomål. Berörd personal får möjlighet att ge sin syn på sakfrågan. Uppföljning görs inom en vecka. Samtliga samtal dokumenteras.

Steg 3

Är du inte nöjd efter steg 2, kontaktar förskolechefen samtliga berörda till samtal. Huvudman informeras om klagomålet och vid behov tas kontakt för ytterligare uppföljning.

Steg 4

Om du inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du ta kontakt med Skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs Stad.

Klagomål anonymt:

Vill du lämna klagomål anonymt är det möjligt genom ett brev i förskolans brevlåda eller ett brev som postas till Förskolechef eller Huvudman på följande adress:

Råå Montessoriförskola
Lybecksgatan 29
252 69 Råå