PERSONAL

Vår personal

På Råå Montessori har vi duktiga pedagoger med grundutbildning som barnskötare, förskollärare och/eller montessorilärarutbildning.

Vår ambition är att vår personalstyrka består av både kvinnor och män samt att vi erbjuder en tvåspråkig miljö av främst svenska men även engelska.

Vår personal är ambassadörerna för verksamheten!

Några ur personalstyrkan på Råå, fr. v: Stellan, Joyce-Ann, Sussi och Sarah.

Förskolechef

Förskolechef på Råå Montessori är Stellan Hagström.
Stellan är utbildad förskollärare, montessorilärare samt utbildad rektor (rektorsprogrammet).
Vid frågor kring verksamheten och vid önskemål om visning av förskolan är ni välkomna att kontakta Stellan enligt nedan.

Stellan Hagström
Tfn: 0734-445575
E-post: stellan.h@fyrklovern.net